VI SAMARBETAR MED BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR, HUSTILLVERKARE, FASTIGHETSMÄKLARE OM ALLT SOM RÖR TRÄDGÅRD

BRF Brattåskärrsvägen

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vill ni ha en  samarbetspartner som tar helhetsansvar för trädgårdsytorna i föreningen är vi en partner för er. Vi underhåller föreningens innergårdar och planteringsytor samt att ni vid nyanläggnnig  av helt nya trädgårdsytor får hjälp från idé till genomförande. Vi tar kontinuerilgt in nya kunder, kontakta oss för upplägg. /kontakt1
Referens Bostadsrättsföreningen Brattåkärrsvägen
BRF Brattåskärr har sedan några år anlitat Hortus Creative som vår entreprenör avssende trädgårdsskötsel. Samarbetet har varit av yppersta kvalitet såväl av nyplanteringar som årlig skötsel. Vi har därför för avsikt att förläga vårt avtal samt att vi kan rekommndera andra att nyttja detta företag. Lennat Ling OrdförandeNybyggnadsprojekt

HUSTILLVERKARE/NYBYGGNADSPROJEKT

När ett nyt hus byggs finns mycket att ta ställning till när det gäller trädgårdens funktion och utformning. Hortus Creative är en partner som gärna kommer in tidigt i processen. Vi hjälper till med vision och ritning av husets trädgård innan det är byggt och vi bistår med anläggningen av trädgården i samarbete med att arbetet genomförs av markentreprenaden. 

För förfrågningar om samarbete kontakta oss. /kontakt1
 
Gardenstyling inför försäljning

FASTIGHETSMÄKLARE

Ibland behöver en trädgård fräschas upp inför en försäljning. Vi hjälper med allt från idé till fullständig stylig inkludert rensning, klippning och iordningställnade.

Är du fastighetsmäklare, hör av dig så diskutear vi upplägg och samarbete. /kontakt1