Stenanläggningar  och cortenstål får bilda grund för rabatten

Livfullt med kontraster i växtlighet

Urbant uttryck med stenanläggning och Bambu